AQUATIS a.s., váš partner pro projekty ve vodním hodpodářství
Vodní hospodářství
AQUATIS a.s. nabízí svým klientům komplexní poradenství a projekční řešení v oboru vodního hospodářství od studií a generelů až po realizační dokumentaci staveb s důrazem na citlivý ekologický přístup a trvalou využitelnost vodních zdrojů.
Energie z vody
Vodní elektrárny
Vodní elektrárny všech druhů a velikostí včetně vzdouvacích zařízení tvoří nedílnou součást portfolia činností.
Čistá voda a životní prostředí
Životní prostředí
Čistá vodní doprava je základem trvale udržitelného rozvoje
AQUATIS a.s. je částí skupiny SAFICHEM GROUP

AQUATIS a.s. je částí skupiny SAFICHEM GROUP

AQUATIS a.s. je poradenská a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů. U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.

Více informací

AKTUALITY

XXXV. PŘEHRADNÍ DNY 2016

XXXV. PŘEHRADNÍ DNY 2016

Mezinárodní vodohospodářská konference - Konference se koná ve dnech 21.-23.6.2016 v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Podrobný program konference najdete níže.

PVE Dlouhé stráně slaví 20 let

PVE Dlouhé stráně slaví 20 let

Před 20 lety, 20. června 1996, byla uvedena do provozu Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně. Generálním projektantem tohoto unikátního technického díla je AQUATIS a.s.

Konference HYDROTURBO 2016

Konference HYDROTURBO 2016

23. ročník mezinárodní konference HYDROTURBO 2016 konané ve dnech 25.10.2016 - 27.10.2016 zaměřené na oblast hydroenergetiky. Hlavním pořadatelem konference je VUT v Brně.

SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ

Energochem Technoexport Chemoprojekt Nitrogen Chemoprojekt
Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.